Botanisk hage | magasinforside

Dette er et tenkt eksempel på en magasinforside.

Case: Botanisk hage – Naturhistorisk museum ønsker mer oppmerksomhet rundt virksomheten til botanikernes arbeid og planters nytteverdi for mennesker og miljø.

Bladet profil er å være et populærvitenskapelig blad som setter fokus på nyheter fra inn – og utland. Bladet er glanset for å fremstå som friskt og spennende for å nå nye lesere.

Tekst og titler er laget av meg. Bildet er tatt under et besøk i Botanisk hage og redigert i Photoshop.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s