Botanisk hage | magasinforside

Dette er et tenkt eksempel på en magasinforside.

Case: Botanisk hage – Naturhistorisk museum ønsker mer oppmerksomhet rundt virksomheten til botanikernes arbeid og planters nytteverdi for mennesker og miljø.

Bladet profil er å være et populærvitenskapelig blad som setter fokus på nyheter fra inn – og utland. Bladet er glanset for å fremstå som friskt og spennende for å nå nye lesere.

Tekst og titler er laget av meg. Bildet er tatt under et besøk i Botanisk hage og redigert i Photoshop.